HPV-vaccinera männen för kvinnornas skull

Kvinnors hälsa behöver sättas i första rummet. HPV-viruset står för ca 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer och spridningen behöver stoppas för att rädda kvinnors liv. Därför måste även män vaccinera sig. Det skriver Sofia Nilsson, riksdagsledamot, Birte Sandberg, regionråd, och Warda Fatih, ledamot i regionfullmäktige, i Skånska Dagbladet. 

Konsekvenserna av livmoderhalscancer är inte enbart fara för liv, det innebär också stora psykologiska konsekvenser för de drabbade. Operationen kan medföra svårigheter för framtida graviditeter och det är för många kvinnor jobbigare att hantera än det fysiska ingreppet.

Vaccination mot HPV har alltid legat på kvinnors ansvar trots att det är män som i störst utsträckning bär på HPV latent och smittar sina olika sexpartners.

Utöver vaccinationer av barn gör nu Region Skåne en satsning för att kvinnor mellan 21-26 år helt kostnadsfritt ska kunna vaccinera sig om de inte redan fått vaccinet.

Regionen undersöker även möjligheten att göra samma satsning för män. Allt för att öka förutsättningar för att fler unga ska bli vaccinerade.

Centerpartiet verkar för en jämlik och jämställd vård i hela Skåne, där kvinnors hälsa är högt prioriterat. För ett jämställt samhälle måste vi ha en vård och insatser som riktar sig till alla och där även män får möjlighet att ta sin del av ansvaret.

Läs hela debattartikeln här , 104.1 kB..