Cancervården förstärks med 55 miljoner kronor

Hälso- och sjukvårdsnämnden fördelar för 2022, 55 miljoner till väntetidssatsningar, förebyggande insatser och basonkologi i Region Skåne.
– Vi stärker cancervården och gör den mer tillgänglig för alla invånare i hela Skåne, vilket är väldigt glädjande, Birte Sandberg, regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

55 miljoner kronor fördelas på sjukhusstyrelserna med 10, 3 mkr till Helsingborg; 7,7 mkr till Kristianstad; 0,4 mkr till Landskrona; 1,7 mkr till Trelleborg; 2,6 mkr till Ystad; 20,1 mkr till Skånes universitetssjukhus Malmö och Lund och 12,2 mkr avser medel som styrs via regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden för bland annat utveckling av medicinsk service och basonkologi.

- Vi har under en lång tid i Skåne arbetat på ett systematiskt sätt för att stärka och utveckla cancervården, genom att omfatta hela vårdprocessen, från screening till behandling. Med vårt förslag så kan vi göra cancervården ännu bättre och flytta vården närmre Skåningen, säger Birte Sandberg.

Läs mer här.