Extra stämma Skånska Tidningsföreningen

Skånska Tidningsföreningen upa kallas till extra stämma tisdagen den 12:e april.

Med anledning av föreslagen stadgeändring kallas medlemmarna i Skånska Tidningsföreningen upa kallas härmed till extra stämma som hålls tisdagen den 12:e april 2022 kl 19.00 i Centerpartiets konferenslokal på Östra Rönneholmsvägen 26 i Malmö.

Anmälan om deltagande görs till Ola.Olsson@centerpartiet.se. Välkomna!