Idrotten ska vara tillgänglig för alla

Centerpartiet i Skåne vill bygga ett parasportcenter som ska vara tillgängligt för alla personer med funktionsvariation i Skåne.

Special Olympic Games har under veckan haft Sveriges största breddidrottsevenemang på stadionområdet i Malmö. Det har fyllt området med besökare och mycket aktivitet. Centerpartiet i Skåne vill ge ett vallöfte inför regionvalet: Att anlägga ett parasportcenter i Skåne.

– Special Olympic Games fyller en viktig funktion, inte bara genom att bidra med glädje och aktivitet utan också för att belysa det faktum att idrott inte alltid är tillgängligt för alla. Det finns idag inget parasportcenter i Skåne och det måste vi ändra på, säger Annette Linander (C), vice ordförande i regionstyrelsen.

Centerpartiet vill göra ökade satsningar på paraverksamhet i Skåne för att öka inkluderingen av personer med funktionsvariation i samhällsgemenskapen.

– Att idrotta bidrar inte bara till glädje och gemenskap utan är också en förutsättning för ett hälsosamt liv - något som ska vara en självklarhet för alla att kunna ta del av, säger Birte Sandberg (C) ordförande i primärvårdsnämnden.

Flera rapporter visar att personer med funktionsvariation mår sämre än övriga befolkningen. Det kan handla om att psykisk ohälsa som är dubbelt så hög för de med intellektuell funktionsvariation, men också övervikt, hjärtproblem och benskörhet.

– Rätten till en meningsfull fritid är grundläggande och idrotten måste göras tillgänglig för alla, oavsett tillgänglighetsbehov. Det är därför en otroligt viktig satsning vi gör nu för att sätta parasport högre upp på agendan och skapa grundförutsättningar för att alla som bor i Skåne ska kunna idrotta och må bra, säger Charlotte Bossen (C), vice ordförande i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Parasportcentret bör byggas någonstans med goda kommunikationer så att det är lättåtkomligt för alla personer med funktionsvariation, oavsett var i Skåne man bor.