Centerpartisterna som ska

göra Region Skåne bättre

Efter valet ska Centerpartiet tillsätta ett antal poster i Region Skånes nämnder och styrelser under den kommande mandatperioden. I dag hölls det därför ett Skåneråd med ombud från hela Skåne, där posterna fördelades.

Genom den valtekniska samverkan som vi har ingått har Centerpartiet rätt till ett antal poster i Region Skånes nämnder och styrelser. Det är Skånerådet med ombud från varje krets som fördelar posterna. I år hölls rådet i Hörby och det var ett stort antal engagerade centerpartister som med stor entusiasm tog sig an arbetet att välja rätt person till rätt plats.

Birte Sandberg och Charlotte Bossen, gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne kommenterar:

- Vi har en bra laguppställning och kommer att vara ett starkt oppositionsparti under kommande mandatperiod. Nu siktar vi på göra ett bra och gediget jobb och satsar på valvinst 2026, säger Birte Sandberg, (C), gruppledare Region Skåne.

- Idag har vi valt centerpartister till de politiska uppdragen i nämnder och styrelser. Det är en fantastisk laguppställning av erfarenhet och ett stort engagemang. Med detta lag kommer vi arbeta hårt för att vara en grön, liberal och frihetlig kraft i mitten. Vi kommer nu att arbeta hårt för att skåningarna ska få det ännu bättre, säger Charlotte Bossen, (C), gruppledare Region Skåne.

Följande centerpartister valdes att representera partiet i följande nämnder och styrelser.
Ordinarie ledamot i Regionala utvecklingsnämnden: Annette Linander.
Ordinarie ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden: Patrik Holmberg.
Ordinarie ledamot i Kollektivtrafiknämnden: Linus Hannedahl.
Ordinarie ledamot i Psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden: David Liljedahl.
Ordinarie ledamot i Primärvårdsnämnden: Charlotte Bossen.
Ordinarie ledamot i Revisionen: Per-Ingvar Johnsson.
Ordinarie ledamot i Kulturnämnden: Ulrika Axelsson.
Ordinarie ledamot i Fastighets- och servicenämnden: Mattias Horrdin.
Ledamot i patientnämnden: Anna Pålsson.
Ledamot i Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar: Annette Linander.
Ordinarie ledamot i Skånes universitetssjukhus: Magnus Thulin.
Ordinarie ledamot i Sjukhusstyrelsen Helsingborg: Ola Olsson.
Ordinarie ledamot i Sjukhusstyrelsen Hässleholm: Qalinle Dayib Hussein.
Ordinarie ledamot i Sjukhusstyrelsen Ängelholm: Rasmus Waak Brunkestam.
Ordinarie ledamot i Folktandvården: Niklas Larsson.
Ersättare i Region Skåne holding AB: Birte Sandberg.