Primärvården Skåne online går online igen

Den 16 juni kommer Primärvården Skåne online – Region Skånes egna digitala mottagning – att öppnas upp igen. Med start tisdag kommer skåningarna återigen att kunna få digital rådgivning från regionens offentligt drivna vårdcentraler.

Pågående covid-utbrott har aktualiserat behovet av möjligheten till digitala vårdbesök. Region Skåne har därför upphandlat ett nytt verktyg som gör att patienter med lättare medicinska besvär från och med den 16 juni återigen får möjlighet att träffa sjuksköterska och vid behov läkare digitalt. Via tjänsten kommer patienten kunna få bedömning, råd och recept. Vid behov kan även ett fysiskt möte bokas in på den vårdcentral där patienten är listad. Primärvården Skåne online nås via vårdcentralernas webbsidor under ”sök vård online”.

Arbetet med den nära vården är högprioriterat. Med hjälp av digitala tjänster som Primärvården Skåne online ser vi till att öka tillgängligheten till vården. Vård ska komma så nära skåningen som möjligt. Arbetet med digitala verktyg är ett mycket viktigt led i detta, säger Birte Sandberg, ordförande i primärvårdsnämnden.

Under tidigare period märkte vi att det finns en stor efterfrågan för den här sortens tjänst och den efterfrågan har bara ökat under pågående covid -19 pandemi. Jag tror därför det är många som tycker det är glädjande att Primärvården Skåne online kommer igång igen, säger Caroline Schön, chef för Primärvården Skåne online.

För mer information och kommentarer:

Birte Sandberg (C)
Ordförande i primärvårdsnämnden
0725-18 87 59

Caroline Schön
Chef för Primärvården Skåne online
0725- 97 78 34