Ytterst beklagligt med fler mineraljägare på Österlen!

Brittiska gruvbolaget Scandivanadium ges rätt att provborra på Österlen. Detta trots att sex markägare har överklagat ett tidigare beslut. ”Ytterst beklagligt!” menar regionråden Annette Linander (C) och Birte Sandberg (C).

Idag kom två domar från Mark- och miljödomstolen i Växjö som ger Scandivanadium rätt att provborra i Skåne efter batterimetallen vanadin. Flera internationella gruvexploatörer har redan visat intresse.

– Hus- och gårdsägare har förtvivlat få se på när bolag går in på markerna och provborrar. De rättigheter som vi vanligtvis förknippar med en rättsstat – till exempel äganderätten och att man själv får bestämma vad som ska ske på ens mark – de rättigheterna är plötsligt som bortblåsta på grund av minerallagen, säger regionrådet Annette Linander.

På Centerpartiets förslag i Region Skåne har en enig regionstyrelse tillskrivit regeringen och begärt att minerallagen ska ändras.

– Minerallagen är en otidsenlig lag som ger gruvprospektörer orimliga rättigheter. Den måste moderniseras. Därför uppmanar vi alla partier i Sveriges riksdag: förändra snarast denna lag så att den tar bättre hänsyn till dagens samhälle, människor och miljö, säger regionrådet Birte Sandberg (C)

De två centerpartistiska regionråden vill att marken används till etablerade näringar som matproduktion och besöksnäring. Och hoppas nu att de sex markägarna vill gå vidare med ännu en överklagan.

För mer information och kommentarer:

Annette Linander, regionråd och gruppledare Region Skåne
0725-63 56 98
annette.linander@centerpartiet.se

Birte Sandberg, regionråd Region Skåne
0725-18 87 59
birte.sandberg@centerpartiet.se