Forskning och utveckling i världsklass

Bild

Det sker stora satsningar på forskning i Skåne med till exempel ESS och Max IV i Lund. Sedan tidigare har vi också en stark akademi som bidrar till Skåne som en stark forskningsregion. Något som ställer stora krav på att dra nytta av de positiva effekter som detta bidrar till i form av tillväxt. Tack vare en forskning och utveckling i världsklass kan vi också få fler tillväxtföretag att etablera sig i Skåne och bidra till vår gemensamma utveckling.

Centerpartiet vill:

  • att en nationell plan arbetas fram tillsammans med Region Skåne och övriga iblandade parter kring hur Skåne kan dra nytta av etableringarna av ESS och Max IV i Lund
  • att Region Skåne tydligare arbetar med att involvera och ta del av ny forskning i sitt dagliga arbete för att ligga i framkant
  • att Region Skåne aktivt arbetar för att få nya tillväxtföretag att etablera sig i Skåne
  • att Region Skåne utvecklar samarbetet med lärosätena och högskolorna i Skåne för att säkra kompetensförsörjningen och förbättra tillväxten
  • att Region Skåne tar ett större ansvar för innovationsmiljöer, inte minst inom Life Science och den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård
  • att det byggs upp en forsknings- och näringslivsstruktur i Skåne där vi kan dra nytta av fördelarna med den forskning som finns i regionen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.