Tillväxt för vår gemensamma framtid

Bild

Idén om ett decentraliserat samhälle är en av grundpelarna i Centerpartiet. Därför ska också mer ansvar för viktiga regionala frågor flyttas från staten så att besluten kan fattas närmare medborgarna. I detta innebär också vikten av att staten bidrar till den regionala tillväxten genom att placera fler statliga arbetstillfällen i Skåne. Dessutom så måste vi underlätta tillväxten i regionen genom att uppmuntra nytänkande men även samarbeten med bland annat Danmark. På så sätt får vi en dynamisk tillväxt- och arbetsmarknadsregion. Vi har även stora utmaningar inför framtiden då integrationen måste fungera mycket bättre än vad den gör idag så att de som kommit till Sverige mycket snabbare kan komma in i vårt samhälle.

Centerpartiet vill:

 • att mer statligt ansvar flyttas ner till regionerna och således närmare medborgarna
 • att statliga bolag, verk och myndigheter placerar fler verksamheter i Skåne
 • att Region Skåne fördelar sina verksamheter över hela Skåne
 • att fler innovationsupphandlingar genomförs i Region Skåne
 • att fler upphandlingar delas upp i mindre delar så att små aktörer kan delta
 • att främja och stärka folkhögskolor i Skåne, då de har en viktig roll i integrationsarbetet
 • att arbeta för att fler yrkeshögskolor etableras
 • att samarbetet inom Öresundsregionen utvecklas genom till exempel Greater Copenhagen and Skåne Committee
 • att problematiken med gränshinder arbetas bort för att få en ännu mer sammanbunden Öresundsregion
 • att en näringslivsstruktur som skapar fler arbetstillfällen i Skåne främjas
 • att Skåne förbättras i den nationella konkurrensen när det kommer till bland annat arbetslöshet och skattekraft
 • att arbeta för att stärka de gröna näringarna såsom jord- och skogsbruk samt hästnäringen i Skåne

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.