• / Skånskt microstöd 2020

Skånskt microstöd 2020

Under 2020 ligger fokus på medlemsrekrytering, därav kan bidraget sökas till medlemsvärvaraktiviteter, medlemsvård, skolbesök eller andra uttryck för att bli en större eller mer kompetent medlemskår.

Sök det skånska microstödet nu!

sol-has-bg

Ekonomiskt microstöd om 3 000 kronor kan sökas av Centerpartiet Skånes kretsar. En och samma krets beviljas stöd högst en gång per år.

Följande kriterier måste uppfyllas för att er ansökan ska kunna behandlas:

- Microstöd söks för kommande aktiviteter. Retroaktivt stöd efter en aktivitet betalas inte ut.

- Ansökan ska röra en extern aktivitet som har målet att få fler medlemmar eller fler engagerade medlemmar.

- Maxbelopp är 3 000 kr.

- Microstöd kan endast sökas av ordförande eller kassör i en krets.

- Aktiviteten skall genomföras i Skåne.

Microstöd beviljas inte för:

- Annonsering och reklamutskick.

- Avdelningar/syskon.

- Interna arvoden.

- Enskilda medlemmars eller kandidaters aktiviteter.

- Kostnadstäckning i efterhand för genomförda aktiviteter (ansökan måste vara inskickad före genomförande av aktivitet).

- Inköp av inventarier.


Glöm ej heller att du även kan söka microstöd från riks.

https://www.centerpartiet.se/connect/start/sidor/innehall/organisationsstod/microstod.4.1d8622c015792383765226.html


Så här söker du Microstöd:

Svara på frågorna nedan och skicka det till ola.olsson@centerparitet.se

Beskriv vad som ska uppnås, vad stödet ska användas till och på vilket sätt detta sker.

Vid frågor kontakta:

Ola Olsson

Ombudsman

070-600 25 49

ola.olsson@centerpartiet.se

Kontaktuppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Mobiltelefon:

E-post:

Krets:

Bankgiro/Plusgiro/kontonr:

Beskriv aktiviteten:

Vilken målgrupp riktar sig aktiviteten till?

Hur många personer beräknar ni kunna värva till partiet genom aktiviteten?

Enkel ekonomisk beräkning inkl. egen insats: