Skåne
Centerpartiet lokalt
  • / Valprogram

Nytt ledarskap för Skåne

Centerpartiet i Skåne står för en närodlad politik. Vi vill ge alla människor möjlighet att bestämma över sina egna liv. Att få en vardag som fungerar. Att nå dit man allra helst vill komma. Vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vår region de vill bo, var än de känner att de hör hemma.

Det gäller alla unga som söker sin plats i samhället. Familjer som försöker få vardagen att gå ihop. Alla som bygger sitt liv i alla Skånes småorter. Alla jobbskapande entreprenörer som utvecklar sitt företag. De många som flytt undan krig och förtryck för att skapa ett nytt liv i Sverige. Alla äldre som vill behövas. Alla kommande generationer som också ska få växa upp i ett tryggt och hållbart samhälle.

Vi står för en närmare vård som ska vara kvalitativ och tillgänglig oavsett vem skåningen är eller var den bor. Där hela Skåne ska utvecklas och ge invånarna de möjligheter han eller hon behöver för att själv bestämma över sitt liv. Det kan handla om allt från möjligheter att transportera sig kollektivt till växande och blomstrande företag som skapar arbetstillfällen.

Därför behöver Skåne ett nytt ledarskap.