Skåne
Centerpartiet lokalt

Hela Skåne ska leva

För oss i Centerpartiet är det viktigt och naturligt att hela Skåne ska kunna utvecklas. Som invånare ska man kunna leva, arbeta och studera där individen vill. Vi måste arbeta för att minska tudelningen mellan delarna i vår region. Boende i städer, tätorter och på landsbygden är beroende av varandra. Därför behövs både service och tillväxt i hela Skåne.