Skåne
Centerpartiet lokalt

Kollektivtrafik för ett rundare Skåne

Bild

Den skånska kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och välfungerande i hela Skåne. Genom det kan vi få en rundare region som ger skåningen möjlighet att själv bestämma var den vill bosätta sig. Man måste kunna ha tillgång till en pålitlig och flexibel kollektivtrafik som tar en dit man ska och som anpassar sig efter de nya behov som uppkommer i det snabbväxande samhälle vi lever i.

Centerpartiet vill:

 • att busstrafiken i hela Skåne anpassas till att matcha tågens ankomst- och avgångstider
 • att de skånska resenärerna ska få bättre information vid förseningar eller inställda avgångar
 • att resenärerna ska kunna ha tillgång till fungerande uppkoppling genom wifi i den skånska kollektivtrafiken
 • att kollektivtrafiken på kvällar och helger byggs ut för att öka möjligheterna att åka kollektivt
 • att kollektivtrafikens betalsystem utvecklas med mer kundanpassade prismodeller
 • att kollektivtrafiken byggs ut till de skånska flygplatserna
 • att superbussar i Skåne införs som ett komplement till SkåneExpressen
 • att samarbeten för att samordna samhällsbetalda resor stimuleras, såsom Söderåsprojektet, där skolresor utgör grunden för utbyggd kollektivtrafik
 • att en enhetlig taxa för sjukresor införs oavsett bostadsort i Skåne om behandlingen enbart finns på ett ställe i regionen
 • att valfrihetssystem införs inom färdtjänsten
 • att orter med fler än 300 invånare ska ha rätt till kollektivtrafik med mellan 5–7 dubbelturer per dag, även om en viss flexibilitet ska förekomma
 • att den anropsstyrda lokaltrafiken utvecklas utifrån skåningarnas behov
 • att det införs ett kvartalskort i Skånetrafikens biljettsystem
 • att det införs flexibla nattstopp i den skånska busstrafiken
 • att det ska finnas en ungdoms-/seniorrabatt för kollektivtrafikresor i Skåne
 • att Skånetrafikens förseningsersättningar ses över så att den blir skälig