Skåne
Centerpartiet lokalt

Kultur i hela Skåne

Bild

Tillgången till kulturupplevelser är en förutsättning för ett levande och öppet kulturliv. Ett kulturliv som är viktigt för allas välmående och för folkbildningen. Vi måste göra kulturen mer tillgänglig i hela Skåne inte bara i våra storstäder. Dessutom är ett öppet kulturliv nyckeln till ett öppet samhälle.

Centerpartiet vill:

  • att det skånska kulturlivet ska göras mer tillgängligt runt om i hela Skåne
  • att regionen uppgraderar betydelsen av föreningslivet, folkbildningen och studieförbundens verksamhet
  • att Region Skåne och kulturinstitutionerna tar ett aktivt ansvar för att föra ut kulturen till fler målgrupper
  • att idrottens och kulturens betydelse för folkhälsan uppgraderas
  • att kulturens betydelse som näringsgren lyfts fram i högre grad
  • att någon av de nationella scenerna förläggs till Skåne
  • att barn och ungdomar ska få uttrycka sin kreativitet genom både tillgängliga och nya kulturaktiviteter