Skåne
Centerpartiet lokalt
  • / Valprogram
  • / Jobb och företagande för hela Skåne

Jobb och företagande för hela Skåne

Grunden för vår gemensamma välfärd är jobben. Det är framförallt våra företag och ett starkt näringsliv som skapar arbetstillfällen och hjälper till att minska tudelningen mellan de som arbetar och de som står utanför arbetsmarknaden. Vi måste skapa förutsättningar för att skapa en god tillväxt i hela Skåne. För det är så vi kan sätta Skåne i arbete, säkra välfärden och minska tudelningen.