Skåne
Centerpartiet lokalt

Skånsk sjukhusvård för framtiden

Bild

De skånska sjukhusen fyller en viktig och ibland livsavgörande roll i sjukvårdskedjan, genom den specialistvård och de ingrepp som inte primärvården kan utföra. Därför behöver vi samtidigt som vi utvecklar primärvården också utveckla våra skånska sjukhus. Med nya arbetssätt kan vi också få sjukhusvården närmare våra skånska patienter.

Centerpartiet vill:

  • att vi ska utveckla de skånska sjukhusen genom bland annat skapa olika kompetenscentra
  • att utryckningstiderna för de skånska ambulanserna ska vara korta oavsett var i regionen man bor
  • att det nya arbetssättet kring hemsjukvård med de skånska kommunerna implementeras fullt ut för att erbjuda de multisjuka en ännu bättre vård
  • att den palliativa vården i Skåne utvecklas
  • att arbetssätten från Hälsostaden Ängelholm, där primärvård, den sjukhusbundna specialistvården och kommunen arbetar tillsammans för en bättre vårdkedja sprids och implementeras i fler delar av Skåne
  • att Region Skåne stärker utbytet med Danmark för att underlätta för samarbeten kring testbäddar, innovation och vårdprogram
  • att de skånska patienterna ska erbjudas en god och hälsosam mat med mer närproducerade råvaror på våra sjukhus