Skåne
Centerpartiet lokalt

Tillgänglig vård

Bild

Bristen på tillgång till vård klyver Skåne och vår region lider av snabbt växande vårdköer. För Centerpartiet är det viktigt att skåningarna har tillgång till rätt vård i rätt tid. Vi vill att vården ska vara tillgänglig och nära i hela Skåne.

Centerpartiet vill:

  • att bra kontinuitet, bemötande och tillgänglighet från vårdgivarens sida gentemot patienten premieras i de ersättningar regionen betalar ut
  • att använda digitala besök och andra tekniska lösningar för uppföljning i ett led att öka tillgängligheten
  • att alla offentliga aktörer ska erbjuda digitala vårdbesök som ett led i att öka tillgängligheten
  • att genom utvecklat samarbete tillvarata patientorganisationernas stora kunskaper för att tillsammans utveckla den skånska vården
  • att Region Skåne säkerställer tillgången till ambulanshelikopter för de behov som finns i regionen
  • att verka för att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet
  • att män som har sex med män ska få donera blod på lika villkor
  • att en nära tandvård ska erbjudas i hela Skåne
  • att öka möjligheten för kvinnor att få vård på vald förlossningsklinik
  • att starta patienthotell igen
Följ oss i sociala medier.
Gick inte att hämta senaste Facebook-inlägg.
Gick inte att hämta senaste YouTube-klipp.