• / Valprogramgruppen 2021

Valprogramgruppen 2021

Valprogramgruppen är den grupp som kommer ansvara för det politiska valprogrammet till regionvalet 2022. Syftet är att i god tid inför valet starta arbetet med att skissa på vilka politiska frågor som ska vara Centerpartiet i Skånes huvudfrågor till valet 2022.

sol-has-bg sol-light-text

Grönare Skåne

Skåne ska vara en grön region och dess invånare ska kunna leva med frihet under ansvar. Du ska kunna sätta närproducerad mat på ditt middagsbord, ha miljövänligt bränsle i tanken och kunna värma din bostad med hjälp av sol, vind och vatten. Ditt liv här och nu ska inte behöva sätta käppar i hjulen för kommande generationer.

Du ska kunna leva en närodlad livsstil där ditt lokalsamhälle erbjuder allt det du behöver. Men när du ska resa längre sträckor ska du kunna göra det utan dåligt samvete. Det ska alltid finnas gröna alternativ som minimerar ditt avtryck. Det samma ska gälla för våra företag. Klimatsmarta transporter på såväl väg och järnväg, på haven och i luften ska göra att vi fortsatt är sammankopplade med resten av världen. Ditt liv ska inte behöva ställas in, istället ska vi i Centerpartiet ge möjligheten att ställa om.

Hur driver vi på i omställningen för ett grönare Skåne? Hur kan vi möta morgondagens miljö- och klimatutmaningar på ett ansvarsfullt vis med frihet under ansvar som ledord? Hur skapar vi lösningar som gör det lätt att göra rätt för regionens invånare? Hur ställer vi om på ett sätt som gynnar ett lokalt och regionalt hållbart klimat för djur, natur och kommande generationer?

Valprogrammet ska:

  • Ta utgångspunkt i regionens möjligheter för en hållbar omställning. Möjligheterna som finns i och med den stora andel gröna innovativa entreprenörer, som finns i regionen. Möjligheterna som finns i och med den störa andel mat- och dryckesproducenter som finns i regionen.
  • Föra ett resonemang kring hur regionens befintliga resurser (företagare, innovatörer, lantbrukare m fl) kan användas för att hitta morgondagens lösningar.
  • Ta fram liberala lösningar som främjar frihet under ansvar
  • Utveckla skarpa förslag som gör att Centerpartiet i Skåne tar taktpinnen för den gröna omställningen.
  • Utveckla en politik som gör att resten av världen kan se Skåne som en förebild i ett ansvarsfullt miljö- och klimatarbete.

4000
Dina uppgifter
för att kunna följa upp ev. förslag