Äldrefrågan har under lång tid handlat om fel saker

Replik till PRO Skåne i Sydsvenskan 20220915

Att fokusera på om vård och omsorg drivs i offentlig eller privat regi har blivit en återvändsgränd. Kvaliteten behöver höjas oavsett driftsform, skriver styrgruppen för Centerpartiets seniornätverk i Skåne.

Jan Andersson och Marianne Nilsson, ordförande respektive vice ordförande i PRO Skåne, är oroliga för att äldrefrågorna riskerar att glömmas bort i den stundande valrörelsen (Aktuella frågor 1/9).

PRO kan vara lugnt. Centerpartiet tänker inte tillåta att äldrefrågorna glöms bort. Men det krävs en helt annan debatt än den som hittills förts och ett nytt fokus för att skapa en verklig förändring.

Kostnadsjakten hade gått för långt och det resulterade i dåligt utbildad personal och anställningsvillkor som gjorde att många inom vård och omsorg sökte sig vidare till andra jobb när de fick möjlighet.

Den politiska debatten har under lång tid handlat om fel sak: om omsorgen ska ske i offentlig eller privat regi. Den hetaste frågan under den förra mandatperioden var om de privata företagen skulle få gå med vinst.

Att fokusera på om vård och omsorg drivs i offentlig eller privat regi har blivit en återvändsgränd. Kvaliteten behöver höjas oavsett driftsform.

Precis som alla andra är äldre olika. En del känner sig tryggare på någon sorts boende även om de är ganska friska. Andra föredrar att bo hemma så länge det är möjligt. Därför behövs fler alternativ, inte färre. Som trygghetsboende för personer som inte har något större vårdbehov, men vill ha den trygghet och gemenskap som det innebär att inte bo själv.

För dem som vill vara kvar hemma behövs en utveckling av hemsjukvården. När läkare och annan vårdpersonal ska komma hem till en person ska hjälpmedel för kommunikation mellan hemmet och den vårdande personalen utvecklas och användas.

En väl utbildad och engagerad personal är den viktigaste faktorn för en bra omsorg. Centerpartiet har medverkat till att 10 000 personer som arbetar i äldrevården får möjlighet att på betald arbetstid utbilda sig till vårdbiträde och undersköterska, liksom specialistutbildning inom demens och psykiatri. Men det krävs mer! Vi håller med PRO om att det är viktigt att äldrefrågorna finns med i den politiska debatten och att de får en framträdande roll i nästa års valrörelse. Men för att få en förbättring krävs att politiska partier går från symbolfrågor till sådant som innebär verkliga förändringar.

Sverige har en i grunden bra sjukvård, men många äldre har svårt att få kontakt med en sjuksköterska eller en läkare när det behövs. Det måste finnas fler sjuksköterskor på boendena och det måste gå att få kontakt med läkare utan att det dröjer dagar eller i värsta fall veckor.

För äldre är den fasta läkarkontakten särskilt viktig, anser vi. Den innebär en trygghet för den äldre i kontakt med vården. För oss i Centerpartiets seniornätverk är den fasta läkarkontakten en högt prioriterad fråga i den kommande valrörelsen.

Styrgruppen för Centerpartiets seniornätverk i Skåne

Ingrid Karlsson
Lennart Pettersson
Anders Larsson
Rolf Svensson
Arne Gustavsson
Knut Persson

Länk till artikeln i Sydsvenskan: ”Äldrefrågorna har under lång tid handlat om fel saker.” – Sydsvenskan


Relaterade blogginlägg