ta ett helhetsgrepp på äldres boende i malmö

Insändare publicerad i Sydsvenskan 20220403

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre tas upp av några vänsterpartister i ett inlägg i Sydsvenskan.

Centerpartiet förespråkar också att möjligheten att starta biståndsbedömda trygghetsboenden i Malmö utreds. Men det behövs flera olika boendemöjligheter framöver för allt fler äldre malmöbor.

Befolkningsprognoserna pekar på att det blir ca 10 000 fler i Malmö som är 65 år eller äldre det här årtiondet, och inte minst gruppen 80 år eller äldre kommer att öka mycket. Det är tyvärr inte ovanligt att äldre betraktas som en ganska så homogen grupp. Men äldre är verkligen ingen homogen grupp utan individer som alla andra med olika personlighet, hälsa, livsstil, intressen, och så vidare och följaktligen också har olika behov av boende och omsorg. När de äldre blir allt fler blir äldrefrågorna allt viktigare.

Det behövs nu mer av helhetsgrepp på äldres boende och andra äldrefrågor. Centerpartiet föreslog för några år sedan att Malmö ska bli medlem i nätverket ”äldrevänliga städer”. Medlemskapet innebär bland annat att äldres förhållanden och behov, bland annat på området boende ska genomlysas brett, och att det ska tas fram och genomföras ett åtgärds- och förbättringsprogram.

Alla partier utom Vänsterpartiet ställde sig bakom förslaget. Det måste bli ett aktivt medlemskap de kommande åren! Ska Malmö bli en av de bästa städerna att åldras i, vilket är Centerpartiets målsättning, så behövs ett bredare utbud av boenden för äldre. I en äldrevänlig stad behövs inte bara biståndsbedömda trygghetsboenden, utan också mer nischade profilboenden och småskaliga särskilda boenden, samt ett tydligare äldreperspektiv när bostadsområden planeras och stadsmiljön måste utvecklas grönt och hållbart.

Kay Wictorin (C)

Aktiv i Centerpartiets Seniornätverk i Skåne
Ledamot i Kommunfullmäktige och Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Länk till debattartikeln i Sydsvenskan:
Ta ett helhetsgrepp på äldres boende i Malmö – Sydsvenskan

Relaterade blogginlägg