Besök av riksdagsledamot

Riksdagsledamot Ola Johansson besöker Centerpartiet i Svalövs kommun.

Centerpartiet i Svalövs kommun får den 6 mars besök av Ola Johansson, riksdagsledamot från Kungsbacka, som kommer till Svalöv måndagen den 6 mars. Det blir studiebesök under dagen och han medverkar sedan på ett öppet möte på Hörnan (SPF-Lokalen) i Svalöv på kvällen.  sitter i civilutskottet och kommer bl.a. att prata om bostadsbyggande och behovet av fler bostäder. Alla hälsas välkomna till kvällsmötet.