Månadsmöte

Månadsmöte på Parkskolan i Teckomatorp

Information om verksamheten samt månadsmöte. Är du intresserad av vår politik och vill delta - kontakta vår gruppledare Fredrik Jönsson på fredrik.jonsson@centerpartiet.se eller på mobil 0725-01 01 86.