Eva Inhammar

Personbild


Vice ordförande i kretsstyrelsen

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen (ers), Personalutskottet (ers).

Har två barn och bor i Svalöv. Human Resources Generalist på Alfdex