Håkan Andersson

Personbild


Suppleant i kretsstyrelsen

Kommunfullmäktige, Socialnämnden, Bygg- och räddningsnämnden.

Jag är egenföretagare, utbildad lantmästare som under många år arbetat i eget företag inom miljöområdet. Bor sedan födseln och av ohejdad vaina i Ask där jag driver en mindre häst-verksamhet.

Kontakta Håkan Andersson

Kontakta Håkan

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....