Nyheter på nätet

Ingress

Skånskan, Lokaltidningen och Helsingborgs Dagblad skriver idag på nätet om vår tekniska valsamverkan med Fi, Mp och V. Samverkan gäller enbart valet till de olika posterna i kommunstyrelsen samt i nämnder och styrelser.Några samtal eller överenskommelser i politiska sakfrågor har inte skett. Läs mer i Skånskans nättidning och Lokaltidningen.