Pressmeddelande

Valtekniskt samarbete mellan Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet

C, Fi, Mp och V har enats om ett valtekniskt samarbete. Samarbetet handlar i första hand om platser i Kommunstyrelsen och i nämnder och styrelser. Alla parter känner att de fått en bra utdelning av förhandlingen.

Förhandlingen har skett i ett bra samtalsklimat och varit lösningsinriktat. Alla partier har gått nöjda ifrån förhandlingsbordet. Det valtekniska samarbetet gäller enbart valet till de olika posterna i kommunen. Inga samtal eller överenskommelser i politiska sakfrågor har ägt rum.

”Våra 4 partier har valt att inleda ett valtekniskt samarbete. Vi i C ser med tillförsikt fram emot 4 intressanta år och vi kommer att fortsätta vårt arbete att med att vara det mest aktiva oppositionspartiet i Svalövs kommun”, säger Eva Olofsson, ordförande i Centerpartiet.

”Vi i Feministiskt Initiativ tror på samarbete och dialog. Detta valtekniska samarbete betyder att väljarna får större inflytande och det är bra för demokratiutvecklingen i Svalöv”, säger Linn Alenius, Feministiskt Initiativ

”Detta valtekniska samarbete ger oss i miljöpartiet möjlighet att aktivt delta i både diskussioner och beslut ibland annat kommunstyrelsen. Något som inte hade varit möjligt i den nya politiska organisationen. Jag hoppas att detta ökar våra möjligheter att skapa en attraktiv boendekommun men långsiktiga gröna beslut”, säger Charlotta Eldh, Miljöpartiet

”Vi vill driva en socialistisk, feministisk, ekologisk och antirasistisk politik i kommunen. Det valtekniska samarbetet har gett oss en möjlighet att värna om de frågor som är viktiga för våra väljare. I den nuvarande politiska organisationen, hade vi inte kunnat få det inflytande vi nu fått” säger, Agneta Lenander Vänsterpartiet

På onsdag väljs företrädarna från de olika partierna in i Kommunstyrelsen. Därefter börjar fyra spännande år. Vi ser fram emot detta arbete med tillförsikt och respekt.