Öppet möte

Välbesökt möte

Centerpartiet i Svalöv höll i kväll ett öppet möte för att få en uppfattning om vad det finns för tankar kring "fd Lantmännentomten" i Svalöv.  Blev ett välbesökt möte där det kom fram många tankar och idéer kring vad man vill göra med området. Jan Sturesson inledde med att ge det globala perspektivet och uppmanade åhörarna att tänka brett och långsiktigt. Hans inspirerande anförande öppnade upp för livliga diskussioner.

Något alla var överens om var att den blivande tågstationen bör ligga här. Ungdomarna önskade sig en aktivitetshus i stil med Jutan i Helsingborg, med möjlighet till aktiviteter och möten för alla generationer. Det fanns tankar på höghus, affärer och plats för kultur och möten. Många tyckte att man skulle bygga ortens framtida centrum just här och förtäta nuvarande centrum med fler bostäder. Att flytta brandstationen och använda även denna marken till ett nytt centrum var ännu en idé.

Ett stort tack till Jan Sturesson och alla deltagare för många kreativa visioner.