Synpunkter f d Lantmännentomten

Många synpunkter vid öppet möte kring Lantmännentomten

Nedan finns alla de synpunkter som kom fram vid det öppna mötet angående framtiden för f d Lantmännentomten. Kreativiteten flödade och det blev många intressanta idéer om vad man kan använda tomten till. Vid tackar alla som tog sig tid att komma och för alla fantastiska förslag, något vi tar med oss i det framtida arbetet.

Förslag:

Behåll betongklumpen (endast tre sidor är av betong och enligt Christer Nordahl är byggnaden i väldigt dåligt skick pga frostsprängning bland annat)

Knutpunkten i Helsingborg i miniatyr

Gångbro mellan ortsdelarna

Studentbostäder

Skilja på gående, cyklande och biltrafik i olika nivåer.

Pågatågsstation

Ta ut svängarna, tänk större än bara Lantmännentomten, ta med Brandstationen och verksamhetslokalerna intill brandstationen.

Ta även med tomten på andra sidan järnvägen upp mot Sveriges Svincenter för bostadsändamål

Flytta Svalövs centrum hit

Våga tänka stort och högt

Få igång processen med Länsstyrelsen redan nu

Hur skapar vi täthet?

Attraktivt för människor i alla åldrar

Generationsväxlingen från villa till lägenheter kan delvis ske på denna platsen

Besök Höör för inspiration

Tomten 30:6 lägenheter

Affärer

Parkering till butiker

Parkering till pendlare

Parkering till boende

Bygg på höjden 5-8 våningar

Två höghus

Skapa attraktivitet och identitet

Tomten 8:15 kontrollera marken

Tomten 8:11 prata med Trafikverket

Utlys en arkitekttävling

Plats för kulturutövning

Plats för utescen

Skatepark som i Stehag

Den kulturella utsmyckningen har stor betydelse

Skapa en magnet

Jutan i Helsingborg lyfts fram som ett framgångsrikt generationsblandat aktivitetsområde

Skapa ett nytt centrum

Hållbart energisystem till uppvärmning, solpaneler

Nollenergihus/område

Planera träd som skydd mot bullret

Bowlinghall i markplan med 8 banor

Enkelt att ta sig mellan ortsdelarna

Tänk i termer av Densitet, Friktion och Frekvens

Café & pub i området

ICA flyttar hit från Svalegatan, eller annan aktör

Bostäder

Buss-station

Affärsgata, mataffär och café

Aktivitetshus, ex badhus, ishall

Park att ströva i samt lekplats

Hyresrätter

Villor

Museum i gamla stationshuset

Vandrarhem, hotell i betongklossen eller i egen byggnad

Bullervall

ICA Kvantum

Café med biljettladdning av JoJo-kort

Tomten 30:6 hyresfastigheter samt villor