Webb

Webbsändning från fullmäktige

En artikel i Skånska Dagbladet idag beskrev vår motion om att ha webbsändningar från Kommunfullmäktiges sammanträden.