Avtackning

Tack för en fantastisk insats

Centerpartiet har idag varit på avtackning av Nils Malmquist som idag går i pension efter 10 år i Svalövs kommun, som rektor först i Röstånga och sedan på Linåker i Svalöv. Vi tackar för en fantastisk insats och ett stort engagemang.