Gc-väg

Gc-väg Svalöv - Torrlösa

Vi i Centerpartiet skickade en skrivelse till Trafikverket om bristerna på GC-vägen mellan Svalöv och Torrlösa. Skrivelsen är besvarad och enligt Trafkverket kommer GC-vägen att åtgärdas, förhoppningsvis redan nu under hösten.