Grönyteskötsel

Kritik mot skötsel

Skötsel av kommunens gator och grönytor fungerar inte. Centerpartiet tycker därför att nuvarande organisation och upphandling måste utvärderas och synas i sömmarna.  Läs mer om detta i dagens Skånska Dagblad.