Bostäder

Bostadsbrist i kommunen

I dagen Skånska Dagblad belyser Lennart Pettersson och Fredrik Jönsson från Centerpartiet behover av fler bostäder i vår kommun.