Attendo

Möte och samtal kring Blinkarps flyktingboende

Centerpartiet Svalöv skickade i höstas ett brev till Migrationsverket, Attendo, Svalövs kommun och Söderåsens miljöförbund om situationen på Blinkarp, som man inte ansåg var acceptabel.

Den 10 mars träffades företrädare för Centerpartiet och Attendo för ett samtal kring vad som gjorts och vad som kommer göras framöver på Blinkarp. 

Samtalet fördes i en positiv anda. Från Centerpartiet var det Lennart Pettersson, ordförande, Fredrik Jönsson, gruppledare samt Eva Olofsson och Marie Irbladh. Attendo var representerade av Omar El Sayed, Regionchef Syd, Daniel Lavant, Regional verksamhetschef och Sonja Spirovska, verksamhetsansvarig Blinkarp.

Handläggningstiden för beslut om varje individ tar idag i genomsnitt längre tid. Detta gör att de asylsökande stannar längre på Blinkarp än vad det är tänkt. Nu börjar Migrationsverket ställa krav på aktiviteter för de boende och Attendo tycker detta är bra. 

Det är svårt att få till stånd olika utbildningsinsatser via studieförbunden då utbildning på asylboende inte är statsbidragsgrundande och detta behöver man se över på riksplanet.

Alternativet är att Migrationsverket ställer projektmedel till förfogande.

Vid diskussionen framkom behovet av att upplysa de asylsökande om både vilka rättigheter och skyldigheter man har i Sverige. Idag är vi duktiga på att endast berätta om vilka rättigheter man har.

Samarbetet mellan asylboendet och Vårdcentralen är viktigt, liksom samarbetet med lokalsamhället i stort. Det framfördes önskemål om praktikplatser för de boende på Blinkarp, men att detta är svårt att ordna då det tar lång tid för Migrationsverket att fatta nödvändiga beslut. Marie Irbladh som själv är företagare, tycker att tanken med praktikplatser är intressant och ser positiva effekter för såväl den asylsökande som företagare. Att få sina dagar uppbyggda på rutin och nytta är till gagn för alla. 

Frågan om standardarden på boendet kom upp och om det finns några planer för ytterligare underhåll och uppfräschning. Enligt Attendo finns det en plan som de har tagit fram tillsammans med fastighetsägaren och där bland annat golven i korridorer och uppehållsrum ska bytas med början i år.

De kontinuerliga mötena med Polisen, Räddningstjänsten, Odengården och kommunala tjänstemän varje månad för samtal och erfarenhetsutbyte, är uppskattade. Kontakten med kommunledningen lyser dock helt med sin frånvaro och en tätare dialog skulle vara önskvärd.

Verksamhetschefen berättar att en utbildning är under planering tillsammans med Räddningstjänsten, då det varit problem med många falsklarm på boendet.

Det finns ett fortsatt stort behov av kläder. Sonja Spirovska hoppas att fler privatpersoner ska skänka kläder till dem, precis som man idag gör till Odengården. Dock bör det noteras att det enbart finns män på Blinkarp. Det behövs även fler kontaktpersoner till de boende på Blinkarp.

Både Centerpartiet och Attendo tycker det var ett bra möte som hölls i en positiv anda och framåtsyftande, med konkreta förslag som parterna tar med sig inför ett nytt möte som planeras att hållas före sommaren.