Skrivelse

Avtalet behöver klarläggas

Centerpartiet har ställt en skrivelse till Kommunstyrelsen där man uppmanar till kontakt med Svenska Stadsnät för att klarlägga avtalets innebörd.