Skrivelse

Avtalet behöver klarläggas

Centerpartiet har ställt en skrivelse till Kommunstyrelsen , 471.1 kB. där man uppmanar till kontakt med Svenska Stadsnät för att klarlägga avtalets innebörd.