Initiativärende

Riksidrottsutbildning

Centerpartiet i Svalöv har lagt följande initiativärende vid Bildningsnämndens sammanträde som gick vidare till beredning av förvaltningen:

Svalöfs Gymnasium får i uppdrag att kontakta berörda parter, bland annat Bilsportförbundet och Ring Knutstorp, för att förhöra sig om möjligheten att förlägga riksidrottsutbildning Bilsport/racing på Ring Knutstorp från och med läsåret ht 2017/vt 2018.