Nya initiativärenden

Centerpartiet lägger initiativärende

Centerpartiet i Svalöv har lagt följande initiativärende vid Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde:

Förvaltningen får i uppdrag att utreda kostnaden för att iordningställa belysning runt Vallarna i Teckomatorp.

Förvaltningen får i uppdrag att utreda kostnaden för att asfaltera Brandmannagatan - Odlaregatan i Svalöv.

Hastigheten på Tegelbruksgatan upplevs som hög bland de boende i området. Det är många människor som befinner sig på vägen till fots eller med cykel och då känns inte miljön helt säker. Därför föreslår vi att en dialog förs med Trafikverket om att hastighetsdämpande åtgärder görs på sträckan. Många går eller cyklar på vägen och det borde skapas en tryggare miljö för dessa oskyddade trafikanter.