Migrationspengar

Migrationspengarna bör diskutera över partigränserna

Vi ogillar den styrande minoritetens beslut att själv fördela migrationspengarna. Vi ser det som en självklarhet att en diskussion ska ske över partigränserna och har framfört att vi borde sätta oss ner och diskutera. När det handlar om ett så stort ärende och så mycket pengar anser vi att det ska vara en öppen dialog med alla partier. Eftersom vi inte fick gehör för detta har vi nu lagt ett eget förslag på hur pengarna ska fördelas. Läs mer om detta i Skånska Dagbladet.