Koststrategi

Centerpartiet vill ha en koststrategi

Vi i Centerpartiet har lagt ett initiativärende där vi föreslår en arbetsgrupp som tar fram en koststrategi. Gruppen ska bestå av politiker från Samhällsbyggnadsnämnden samt personal från kostenheten i
kommunen.