Skatepark

Härliga yheter för alla skate-, kick-, BMX-och inlinesåkare i vår kommun.

Centerpartiets motion om att utreda kostnaden för en skatepark i Svalövs kommun bifalles.