Upphandlingar

Ge politiker en chans att påverka

Centerpartiet i Svalöv lämnar förslag som ger bättre kontroll och mer inflytande över upphandlingarna i kommunen. Ger möjlighet att kontrollera miljöeffekterna och ger små och medelstora företag möjligheter att vara med i upphandlingarna.