Språkförskolan

Därför vill vi behålla Språkförskolan!

På senaste mötet i Bildningsnämnden bestämde Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna sig för att lägga ner Språkförskolan i nuvarande form och istället satsa på ett Mobilt Team.

Vi i Centerpartiet motsätter oss inte ett införandet av Mobilt Team, men vi vill, precis som personalen på Språkförskolan, påbörja ett försök med Mobilt Team på eftermiddagarna då barnen
lämnat Språkförskolan för dagen. Vi vill också ha en utvärdering under försökstiden för att därefter bestämma vilken väg vi ska välja. 

Barnen som går på Språkförskolan är där i snitt 1,5 år och vi är rädda för att denna tiden förlängs då de inte får samma språklig träning på daglig basis som på Språkförskolan. Istället kommer det
Mobila teamet till de olika förskolorna ca 1-2 gånger/vecka. 

Vi har blivit kontaktade av många föräldrar med barn på Språkförskolan som berättar om sina farhågor för denna förändring. De berättar om den positiva utveckling som skett hos deras barn sedan de kom till Språkförskolan och detta vill vi i Centerpartiet värna.

Det är barn med grav språkstörning som går på Språkförskolan. Det är kö för att få en plats, cirka 6 månader. Det är möjligt att det Mobila Teamet gör att barnen snabbare kommer in i språkträning, men att det inte blir samma positiva utveckling av språket som idag.

Även om förskolepersonalen nu ska genomgå en kompetensutveckling för att bättre kunna möta barn med grav språkstörning, vilket vi välkomnar, anser vi att det är att spela ett för högt spel med barnen och deras språkutveckling. Det blir rimligtvis färre timmar per barn, eftersom förskole-personalen också ska ha hand om alla de övriga barnen, precis som idag.

Vi uppmanar därför de styrande i kommunen att tänka om och låta språkförskolan vara kvar parallellt med ett försök med ett mobilt team. Först då får vi veta vilken modell som hjälper barnen
bäst.

Fredrik Jönsson ( C )

Eva Olofsson ( C )