Teckomatorpsgården

Protokollsanteckning i ärendet med Teckomatorpsgården

Gällande förslag till detaljplan för Teckomatorpsgården har Centerpartiet begärt en protokollsanteckning där vi framför våra synpunkter.