Budget

Budget för 2017 och plan 2018-2019

Vår budget för 2017 och plan 2018-2019 innehåller en mängd satsningar för att öka vår kommuns attraktivitet. Du är välkommen till oss med dina tankar, id'eer och inspel.