Söderåsbanan

Ingen pågatågstrafik på Söderåsbanan?

Vid Fullmäktigemötet den 19 december efterlyste vi svar från Socialdemokraterna, Moderaterna,
Liberalerna och Sverigedemokraterna om varför det saknades 83 mkr i deras investerings-budgetar gällande Söderåsbanan. Vi fick inget svar från något av partierna. Vi lämnade vårt budgetförslag redan till Kommunstyrelsen, så vår investeringsbudget har varit känd för både de styrande och för SD. Nu undrar vi vad som är skälet till att man inte har med de 83 mkr i sin budget. Det är möjligt att man helt enkelt glömt bort denna för kommunen livsviktiga
investering, men i så fall hade man enkelt kunnat rätta till detta fel på sittande möte med ett tilläggsyrkande. Är det så att man har glömt bort investeringen, då blir vi, och förmodligen fler med oss, något fundersamma över den ekonomiska styrningen i kommunen. Man kunde också yrkat bifall till vårt ändringsyrkande, men istället valde övriga partier att aktivt avslå det! Så, om
man tittar på detta utifrån kan man få uppfattningen att S, M, L och SD inte vill satsa på pågatågstrafik på Söderåsbanan.

Nu tror vi inte detta är fallet, men vi vill ha tydliga besked från dessa partier:

1. Vill ni satsa på persontrafik på Söderåsbanan eller inte?

2. Varför var inte investeringen på 93 mkr med i era investeringsbudgetar?

3. Varför avslog ni vårt yrkande att den ska vara med i budgeten för 2019-2020?

Vi hoppas nu att vi får svar genom denna insändare, så att vi kan koncentrera vårt gemensamma arbete med att få persontrafik på Söderåsbanan enligt tidplanen. 


Fredrik Jönsson, gruppledare ( C )   
Lennart Pettersson, ledamot ( C )

Kommunfullmäktige i Svalöv Kommunfullmäktige i Svalöv