Fler bostäder

Fler hus på höjden i Svalöv

SvalövsBostäder bygger mer i Svalöv. Vi i Centerpartiet arbetar för fler hyresrätter i alla orter. Svalövs kommun behöver ett nytt ledarskap för att få igång bostadsbyggandet på allvar. 2018 är vi beredda att ta det ansvaret.