Interpellation

Centerpartiet har lagt en interpellation till Samhällsbyggnadsnämnden angående den kostpolitiska strategin.

Bakgrund till detta är att 2015 lade Centerpartiet en motion om att en Kostpolitisk strategi skulle tas fram samt en handlingsplan. Syftet var att höja kvalitén på maten som serveras i de kommunala verksamheterna. Svaret från Olof Röstin som ordförande var att motionen skulle anses besvarad eftersom arbetet redan var påbörjat och en reviderad kostpolicy skulle presenteras 2016.

Då denna ännu en presenterats lägger nu Centerpartiet en interpellation som kan läsas här.