Motion om väderskydd

Centerpartiet har i dagarna lämnat in en motion om väderskydd och bättre komfort för resande med tåg och buss.

Förslaget innebär att man vill ha ett beslut på att kommunen tillsammans med Skånetrafiken ska verka för att förbättra väderskydd och komfort för resande med tåg och buss. Anledningen till detta är att forna tiders stationsbyggnader inte längre är öppna och att de flesta busshållplatser saknar väderskydd. Läs hela motionen här.