Inbjudan

Bostadsfrågor

Välkomna till en kväll där vi diskuterar bostadsfrågorna. Öppet möte för alla intresserade.