Sportiga initiativärende

Initiativärenden från Centerpartiet om Senior Sport School och lokal för e-sport

Centerpartiet har lämnat in ett initiativärenden till kommunen med förslag att utreda om kommunen ska delta i Senior Sport School. Detta är ett samarbete mellan Region Skåne och Skåneidrotten som syftar till att främja ett hälsosamt åldrande.

Vi har även lämnat in ett förslag där vi föreslår att kommunen gör något för att förbättra för utövare av e-sport geom att till exempel hitta en lämplig lokal för detta.

Här kan du läsa mer om initiativärenden kring Senior Sport School och e-sport.